O autorze
Ekonomista z zawodu, a mol książkowy z wyboru.

Przemytnicy życia

Bernard Konrad Świerczyński
Przemytnicy życia
Bernard Konrad Świerczyński
Przemytnicy życia Ośrodek Karta
Ferajna skupiona wokół Kercelaka. Ludzie, dla których nie liczy się status materialny czy pochodzenie, dla nich ważny był tylko charakter, nieustępliwość, twardość i poczucie honoru, cechy, które w latach bezwzględnej próby stały się niezmiernie ważne, cechy, które mogły sprowadzić śmierć lub chwałę anonimowego bohaterstwa.

Kercelak, przed wojną targowisko, w jej czasie stało się granicą oddzielającą dwa światy. Świat skazanych na śmierć miał zostać oddzielony od świata tych, którzy mieli jeszcze żyć. Sztuczność granic niczym jest jednak, jeśli weźmiemy pod uwagę ludzką pomysłowość, a tej nigdy przedwojennym handlowcom czy tragarzom, nie brakowało. Mur oznaczał utrudnienia w swobodnym handlu i przemieszczaniu się ludzi. Szmugiel żywności, nie bezinteresowny przecież, jest nadal niedocenianym źródłem aprowizacji całego getta. Akcje ratunkowe, obarczone przecież ryzykiem, jeśli nawet nie uratowały, to pozwoliły na wydostanie się z piekła, wielu ludziom.


Jednym z tych bezimiennych bohaterów był Autor tych niesamowitych wspomnień, Bernard Konrad Świerczyński, uhonorowany tytułem Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata. Zakochany w żydowskiej dziewczynie, uznał, że przysięga złożona samemu sobie przed wojną, iż nie oddaj jej żadnemu innemu konkurentowi, obowiązuje o nadal. Uratował ją i kilku innych, zagrożonych śmiercią. Robił to bez patosu i pseudo bohaterstwa. Sam widok ludzi, którzy potrzebują pomocy, potrafi wywołać wielką empatię, a przecież ta, w owych czasach, oznaczała rzucenie rękawicy całemu przemysłowi Zagłady, narażała na śmiertelnie niebezpieczeństwo każdego spokrewnionego ze Świerczyńskim. Zaiste, w takich czasach słowo Człowiek, nabiera nowego znaczenia.

Wspomnienia Świerczyńskiego są niezwykłe również z innego powodu. Pełna humoru, nieco łotrzykowska narracja, kryje za sobą pewien smutek, jakby Autor żałował do końca swoich dni, że uratował tak niewielu.

Godna szacunku skromność.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...